Pile Foundation Reconstruction, Richardson Bay


Click on image to enlarge                                                                                                                                                                                                               
 11/8/50....AV-41-06-31  7/9/63....AV-550-03-18  6/12/70....AV-957-07-23          
                                                                                                                                                                                                                                               
 4/28/75....AV-1187-06-28  3/12/80....AV-1840-07-24  5/3/82....AV-2140-06-26  4/19/86....AV-2860-14-28      

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3/15/90....AV-3766-12-27   4/27/92....AV-4252-231-49   8/14/95....AV-4890-20-52  5/3/00....AV-6540-126-61
Rice & Smith - 1976 "Geology for Planning: Central and Southeast Marin County, California CMD&G OFR 76-2


                                                                                                                                                                                                                                         
 6/12/70....AV-957-07-23  4/28/75....AV-1187-06-28  3/12/80....AV-1840-07-24


                                                                                                                                                                                                                                         
 5/3/82....AV-2140-06-26  4/19/86....AV-2860-14-28  3/15/90....AV-3766-12-27
     

                                                                                                                                                                                                                                         
 4/27/92....AV-4252-231-49  8/14/95....AV-4890-20-52  5/3/00....AV-6540-126-61  
 
 
   
 

 
  

  
 
 
 
 
 
  

Return to Front Page of Lawrence B. Karp Consulting Engineer